Politica de confidentialitate

 

Anisia Skin & Laser Clinic respecta dreptul la confidentialitate al utilizatorilor sai.

1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Anisia Skin & Laser Clinic.

Anisia Skin & Laser Clinic inregistreaza datele cu caracter personal pe care le introduceti in formularul de abonare la newsletter si in formularul de contact pentru programari. Datele personale solicitate sunt utilizate pentru a va putea informa despre serviciile noastre, oferte promotionale, informatii utile si evenimente, solutionarea unor cereri speciale, intrebari si comunicarea unor eventuale reclamatii.

Alte date pot fi folosite in scopul determinarii profilului demografic al utilizatorilor sai, studii de piata, dar si alte tipuri de statistici.

Aceste date ofera informatii despre numele, adresa de e-mail, numar de telefon, data abonarii si a dezabonarii la newsletter, data vizualizarii  unui mesaj personalizat si data la care un link din mesajul personalizat este deschis.

Datele sunt stocate, prelucrate si transmise de catre Anisia Skin & Laser Clinic cu respectarea legislatiei aplicabile cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal.

Anisia Skin & Laser Clinic va asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt pastrate in siguranta, iar transmiterea lor catre terti nu se va face fara acordul dumneavoastra in prealabil, si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora.

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.anisiaclinic.ro  va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  Anisia Skin & Laser Clinic , atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de noi  cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.anisiaclinic.ro

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.anisiaclinic.ro, Anisia Skin & Laser Clinic va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

Anisia Skin & Laser Clinic poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul anisiaclinic.ro. Politica anisiaclinic.ro referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@anisiaclinic.ro iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

 

2. Drepturile dumneavoastra

Anisia Skin & Laser Clinic, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

  • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
  • Dreptul la rectificare  – corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.anisiaclinic.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa SC Proschon SRL la adresa de email: office@anisiaclinic.ro .

 

3. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Anisia Skin & Laser Clinic Shake nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor clinicii, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele anisiaclinic.ro sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului anisiaclinic.ro, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a anisiaclinic.ro  sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.

Anisia Skin & Laser Clinic a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Anisia Skin & Laser Clinic, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, Anisia Skin & Laser Clinic acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor  doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai anisiaclinic.ro, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-lui anisiaclinic.ro sunt retinute pe o perioada de 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati cu privire la perioada de retentie.

 

4. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Anisia Skin & Laser Clinic va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@anisiaclinic.ro .

 

5. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In masura  in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

+40.318.059.211
+40.318.059.212

+40.318.059.602

Adresa:

Telefon:

Fax:

Pagina de internet: